Berichte 2012

2012–12 | Petra Sippel

Rückblick: WEIHNACHTSZEIT

2012–09 | Petra Sippel

Kino: Der kleien Rabe Socke

2012–09 | Petra Sippel

Kartoffeln stoppeln

2012–09 | Petra Sippel

Besuch eines Zauberers

2012–07 | Petra Sippel

Gartenparty

2012–07 | Petra Sippel

Minisportabzeichen

2012–07 | Petra Sippel

Maximilianpark

2012–06 | Petra Sippel

Sommerfest

2012–06 | Petra Sippel

Zoobesuche

2012–06 | Petra Sippel

Day of Song

2012–05 | Petra Sippel

Besuch der Polizeiwache in Unna

2012–05 | Petra Sippel

Übernachtung in der Jugendherberge

2012–05 | Petra Sippel

Betriebsausflug nach Paderborn

2012–04 | Petra Sippel

Lichkunstführung

2012–04 | Petra Sippel

Führung am Flughafen Dortmund

2012–03 | Petra Sippel

Stadtführung mit Herrn Patzkowsky

2012–03 | Petra Sippel

Willkommen im Entenland

2012–03 | Birgit Schmulbach

Lesecafe

2012–01 | Petra Sippel

Zeitungsprojekt im Kindergarten